วารสารกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

หนังสือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - 40

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 - ปัจจุบัน

หนังสือกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 - 30


กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - ปัจจุบัน

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2549 - ปัจจุบัน