KU HEALTH FITNESS CENTER

ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.

อัตราค่าบริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.30 น. – 20.00 น.

หยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นิสิต มก.

20

บาท/ครั้ง

**(8.30น.-16.00น. ไม่เสียค่าบริการ)**

200

บาท/เดือน

600

บาท/3 เดือน

1,200

บาท/6 เดือน

2,000

บาท/ปี

บุคลากร

50

บาท/ครั้ง

600

บาท/เดือน

1,600

บาท/3 เดือน

3,000

บาท/6 เดือน

4,800

บาท/ปี

บุคคลทั่วไป

50

บาท/ครั้ง

900

บาท/เดือน

2,400

บาท/3 เดือน

4,500

บาท/6 เดือน

7,200

บาท/ปี

HEALTH FITNESS CENTER
HIP ABDUCTION
HIP ADDUCTION
LYING KICK BACK
SIDE LEG RAISE
LEG PRESS
LEG EXTENSION

คำถามที่พบบ่อย

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30น.-20.00น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(หากมีการปิดเฉพาะกิจ ทางศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก. จะแจ้งให้ทราบ)

 

ชั้น 1 อาคารเสรีไตรรัตน์ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม (สำนักการกีฬา) หรืออาคารยิมเนเซียม ติดฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต
นำทาง

แต่งกายด้วยชุดแต่งกายที่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย สวมรองเท้าผ้าใบ

นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถขอรับชั่วโมงกิจกรรมด้านสุขภาพได้โดยการใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ห้องจองคอร์ท ชั้น 1 อาคารเสรีไตรรัตน์ กองกีฬาศิลปะและวัฒนธรรม

ทางศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ไม่มีผู้ฝึกสอนส่วนตัวให้บริการ แต่เจ้าหน้าที่ สามารถให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกายเบื้องต้นได้

KU SPORTS PHYSIOTHERAPHY  CLINIC

อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย เป็นอาคารที่ตั้งของคลินิกกายภาพบำบัด ให้บริการด้านกายภาพบำบัดสำหรับนิสิตและนักกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณ สนามธีระสูตะบุตร ติดกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา