กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

KU SPORTS ART AND CULTURE DIVISION
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
50 Ngamwongwan Road, Ladyao, Chatuchuk, Krungthep Mahanakorn 10900
โทรศัพท์ 0 2942 8772-3
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000159382
อาคารเสรีไตรรัตน์