ประเภทองค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ข่าวศิลปะและวัฒนธรรม

รายการศรีสุขนาฏกรรม ประจำปี ๒๕๖๖“สุขสราญบานฤทัย ละคอนใน-ละคอนนอก”

รายการศรีสุขนาฏกรรม ประจำปี ๒๕๖๖ “สุขสราญบานฤทัย ละคอนใน-ละคอนนอก” จัดโดยชมรมดนตรีไทยและชมรมโขนละคอน ม.เกษตรศาสตร์...

รายละเอียด

นิทรรศการภาพถ่ายและบทกวี “วิถีชีวิตไทยกับวิถีการเกษตร”

นิทรรศการภาพถ่ายและบทกวี “วิถีชีวิตไทยกับวิถีการเกษตร” ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายและบทกวี “วิถีชีวิตไทยกับวิถีเกษตร”...

รายละเอียด

ชมรมศิลปะและวัฒนธรรม

โขนละคอนเกษตรศาสตร์
KU DANCE CLUB