ข้อมูลด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ มก. ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวศิลปะและวัฒนธรรม

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรีประจำปี 2567

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรีประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรีปรำจำปี2567 ภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสรงน้ำพระเป็นสิริมงคล แห่นางสงกรานต์ไปตามคณะ สำนัก...

รายละเอียด

สามศรอสุรินทร์อินทรชิต

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาในพิธีเปิดการแสดงโขนประจำปี ตอน สามศรอสุรินทร์อินทรชิต พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมงานและนักแสดง...

รายละเอียด

ชมรมศิลปะและวัฒนธรรม

โขนละคอนเกษตรศาสตร์
KU DANCE CLUB