รวมภาพกิจกรรมกีฬา มก.

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
พุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ
กีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากร ภายใน มก. บางเขน
กีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่
KU Sports Kids Camp