พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2567

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปี 2567 ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู มก. ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมคณาจารย์ คณะบดี ผู้แทน จากทุกคณะใน มก. เข้าร่วมพิธีไหว้ครูสำหรับนิสิตใหม่ KU 84 มีการเชิญธงคณะ พร้อมพานไหว้ครูในพิธี และมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตดีเด่นด้านต่างๆ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกการทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไวทางการกีฬา(Balance and Agility Training for Sport)”

ขอเชิญนิสิต บุคลากร มก. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกการทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไวทางการกีฬา (Balance and Agility Training for Sport)”บรรยายโดย ผศ.ดร.ภูวนารถ ศรีทนวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริกเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ 19 […]

หล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา

มูลนิธิพุทธเกษตร ร่วมกับ กองกีฬาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและชาวเกษตรศาสตร์ทุกท่าน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมบุญร่วมกุศล หล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารพุทธเกษตร มก. กำหนดการดังนี้ 15 กรกฎาคม 67 -พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ -คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและประชาชนทั่วไปร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา 16-17 กรกฎาคม 67 -บุคลากร มก. […]

ประกาศนิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจำปีการศึกษา 2567

  ประกาศ ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศ ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ประจำปี 2566ประกาศ ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ประจำปี 2566 เพิ่มเติม

🎊วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบปีที่ 1

🎊วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบปีที่ 1 นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรกองกีฬา เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบปีที่ 1 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ อาคารวิทยบริการ มก.

KU Sports Week 2024

KU Sports Week 2024 ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2567 มีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันดังนี้ บาสเกตบอลชาย บาสเกตบอลหญิง วอลเลย์บอลทีมผสม เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส กรรเชียงบก ว่ายน้ำ กรีฑา แอโรบิค […]

ตักบาตร ถวายเพลคณะพระนวกะ และพระพี่เลี้ยง โครงการอุปสมบทหมู่

ตักบาตร ถวายเพล คณะพระนวกะ และพระพี่เลี้ยงจำนวน 12 รูป ในโครงการอุปสมบทหมู่ คณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์ โดยบุคลากร กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มก. เข้าร่วมตักบาตร เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาบุคลากร กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2567

โครงการสัมมนาบุคลากร กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากร กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา ชลบุรีโดยในวันที่ 15 พ.ค. 67 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “Carbon Neutrality […]