ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ประกาศ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทั่วไปวันพฤหัสบดีที่ 29  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567  เวลา  10.30 – 11.30 น.  ณ  ห้องประชุม กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม  ชั้น ๒ รายละเอียดเพิ่มเติม

AKU : New Year New Me

โครงการ AKU New Year Mew Me : เสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ปี พ.ศ. 2567 กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยงานฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเข้าให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายเบื้องต้น แนะนำการวัดชีพจรและแบ่งช่วงระดับชีพจรที่เหมาะสมกับการออกกำลังกาย พร้อมน.ส. อัสณีร์ยา สังข์ศรีอินทร์ (น้องชา) นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ช่วยแนะนำท่าออกกำลังกายเบื้องต้นที่ถูกต้องง่ายๆ ให้กับบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องเรียน 2502 ชั้น 5 […]

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 39

🎉วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 39 นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร กองกีฬาฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบปีที่ 39 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียดตามลิงก์ ดาวน์โหลด pdf- 67-TCAS1-Sport_National-interview

เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรากองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 อัตราตำแหน่ง พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 อัตราเงินเดือน 9,000 บาท สังกัดงานบริหารสนามกีฬาและกายภาพเปิดรับสมัครตั้งแต่ 8 – 22 มกราคม 2567สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล งานบริหารและธุรการ กองกีฬา […]

มอบกระเช้าของขวัญอธิการบดี 2567

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ รับมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่จาก ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งบุคลากรกองกีฬาฯและกองพัฒนานิสิต เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ขอเชิญชวนบุคลากร กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทย โดยการส่วมใส่ผ้าไทยหรือใช้ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง เดือน กันยายน 2567

โครงการสัมมาทิฐิ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

 โครงการสัมมาทิฐิ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิด โครงการสัมมาทิฐิ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 2 กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยในช่วงเช้าได้มีการจัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในหัวข้อ มัดใจ ย้อมความสุข ให้บุคลากร กองกีฬาฯ ได้เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมและลงมือปฏิบัติจริง […]

โครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหาร 1/2566-2567

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชมรมกีฬาพบผู้บริหารครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566-2567 อีกทั้งการเตรียมความพร้อมในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ชี้แจงกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตเช้าร่วม และเปิดโอกาสนิสิตชมรมกีฬาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น5 อาคารระพีสาคริก กองพัฒนานิสิต ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม