โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกการทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไวทางการกีฬา(Balance and Agility Training for Sport)”

ขอเชิญนิสิต บุคลากร มก. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกการทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไวทางการกีฬา (Balance and Agility Training for Sport)”บรรยายโดย ผศ.ดร.ภูวนารถ ศรีทนวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริกเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ 19 […]

ประกาศนิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ประจำปีการศึกษา 2567

  ประกาศ ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศ ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ประจำปี 2566ประกาศ ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ประจำปี 2566 เพิ่มเติม

🎊วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบปีที่ 1

🎊วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบปีที่ 1 นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรกองกีฬา เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบปีที่ 1 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ อาคารวิทยบริการ มก.

โครงการสัมมนาบุคลากร กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2567

โครงการสัมมนาบุคลากร กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากร กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา ชลบุรีโดยในวันที่ 15 พ.ค. 67 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “Carbon Neutrality […]

ปิดให้บริการ ทุกสนามกีฬา 15-17 พ.ค. 67

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ปิดให้บริการทุกสนามกีฬา และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากมีการจัดโครงการสัมมนาบุคลากร กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2567 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

วันคล้ายวันสถาปนากองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมปีที่ 29

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันคล้ายวันสถาปนา กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ครบรอบปีที่ 29 นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ทำบุญ และกิจกรรมประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทยในโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของไทยไว้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเสรีไตรรัตน์ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการอุปสมบทหมู่วาระโอกาสครบรอบ 50 ปีคณะสังคมศาสตร์​

คณะสังคมศาสตร์ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(คณะหรือส่วนงานใดก็ได้) เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่วาระโอกาสครบรอบ 50 ปีคณะสังคมศาสตร์​.กำหนดการพิธีขอขมาลาบวช 10 พ.ค. 67พิธีถวายตัว 13 พ.ค. 67พิธีอุปสมบท 14 พ.ค. 67ลาสิกขาบท 24 พ.ค. 67ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/EEk2JKs37TuixKXaAหรือ สแกน Qr – Code ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดการเข้าร่วมโครงการ […]

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

สืบสานตำนานมวยไทย ครั้งที่ 2

สืบสานตำนานมวยไทย ครั้งที่ 2 กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต บุคลากร มก. และประชาชนทั่วไป โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย ครั้งที่ 2โดยจะเปิดฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้มวยไทย ทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเสรีไตรรัตน์ (กองกีฬา ศิปละและวัฒนธรรม)เริ่ม วันศุกร์ ที่ 15 […]

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์🎉

🎊วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบรอบปีที่ 50 นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรกองกีฬา เข้าร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบรอบ 50 ปี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์