กีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่

กีฬาประเพณี "ชาวเรือ-ชาวไร่" ประจำปี 2550
กีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2551
กีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2552
กีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2555
กีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2556
กีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2557
กีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2558
กีฬาประเพณีชาวเรือชาวไร่ ประจำปี 2560
กีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2562

กีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2562
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ นักเรียนนายเรือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
โดยมีการแข่งขันกีฬา กอล์ฟ รักบี้ฟุตบอล ฟุตบอล แบดมินตัน ว่ายน้ำโปโลน้ำ บาสเกตบอล เปตอง ภาพการแข่งขัน