การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 55 ประจำปี 2565 

ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 55 ประจำปี 2565 ขอเชิญชมและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาฟุตบอลบุคลากร มก. ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 55 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 6 – 30 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายการแข่งขันและตารางการแข่งขัน
การแข่งขันวันที่ 6 พ.ค. 2565
การแข่งขันวันที่ 10 พ.ค. 2565
การแข่งขันวันที่ 11 พ.ค. 2565
การแข่งขันวันที่ 12 พ.ค. 2565
การแข่งขันวันที่ 17 พ.ค. 2565
การแข่งขันวันที่ 19 พ.ค. 2565
การแข่งขันวันที่ 20 พ.ค. 2565
การแข่งขันวันที่ 23 พ.ค. 2565
การแข่งขันวันที่ 24 พ.ค. 2565
การแข่งขันวันที่ 25 พ.ค. 2565
การแข่งขันวันที่ 26 พ.ค. 2565
การแข่งขันวันที่ 27 พ.ค. 2565
การแข่งขันวันที่ 30 พ.ค. 2565
การแข่งขันวันที่ 31 พ.ค. 2565