กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

สรุปอันดับ เหรียญรางวัล ตามหน้าเว็บรายงานผล
วันที่ 31 พ.ค. 62 เวลา 17.00 น.
ม.เกษตรได้56 เหรียญทอง 47 เหรียญเงิน 32 เหรียญทองแดง
รวม 135 เหรียญ
อยู่อันดับที่ 2