สืบสานตำนานมวยไทย
กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต บุคลากร มก. และประชาชนทั่วไป ร่วมสืบสานตำนานมวยไทย
โดยจะเปิดฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้มวยไทย ทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเสรีไตรรัตน์ (กองกีฬา ศิปละและวัฒนธรรม)
เริ่ม วันพุธ ที่ 6 ธ.ค. 66 จนถึง เดือน ม.ค. 67
อบรมโดยทีมงานโค้ชมืออาชีพ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม รับจำนวนจำกัด 30 คน
เปิดรับลงทะเบียนพร้อมกันวันจันทร์ ที่ 27 พ.ย. 66 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ลงทะเบียน
———————————-
The Legend of Muay Thai
KU Sports, Art and Culture Division would be pleased to invite KU students, KU personnel and general public to participate in preserving The Legend of Muay Thai.
Muay Thai training sessions scheduled in every Wednesday and Friday from 5.00 PM to 6.00 PM at multi purpose room, 1st floor, Seree Trairat Building, KU Sports, Art and Culture Division.
The event will start from 6th  December 2023, until January 2024. The training will be conducted by professional coaches, free of charge and with a limited capacity of 30 participants. Registration opens on Monday, 27th November 2023 at 9.00 AM.
register
THE LEGEND OF MUAY THAI ครั้งที่ 1
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
THE LEGEND OF MUAY THAI ครั้งที่ 2
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
THE LEGEND OF MUAY THAI ครั้งที่ 3
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
วันที่ 13 ธันวาคม 2566
THE LEGEND OF MUAY THAI ครั้งที่ 4
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
วันที่ 15 ธันวาคม 2566
THE LEGEND OF MUAY THAI ครั้งที่ 5
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
วันที่ 20 ธันวาคม 2566
THE LEGEND OF MUAY THAI ครั้งที่ 6
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
วันที่ 22 ธันวาคม 2566
THE LEGEND OF MUAY THAI ครั้งที่ 7
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
วันที่ 3 มกราคม 2567
THE LEGEND OF MUAY THAI ครั้งที่ 8
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
วันที่ 5 มกราคม 2567
THE LEGEND OF MUAY THAI ครั้งที่ 9
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
วันที่ 10 มกราคม 2567
THE LEGEND OF MUAY THAI ครั้งที่ 10
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
วันที่ 12 มกราคม 2567
THE LEGEND OF MUAY THAI ครั้งที่ 11
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
วันที่ 17 มกราคม 2567
THE LEGEND OF MUAY THAI ครั้งที่ 12
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
วันที่ 19 มกราคม 2567
THE LEGEND OF MUAY THAI ครั้งที่ 13
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
วันที่ 24 มกราคม 2567