การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 
ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 
ม.เกษตรศาสตร์ อยู่อันดับที่ 7 
9 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน 36 เหรียญทองแดง