พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2567

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประจำปี 2567 ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู มก. ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมคณาจารย์ คณะบดี ผู้แทน จากทุกคณะใน มก. เข้าร่วมพิธีไหว้ครูสำหรับนิสิตใหม่ KU 84 มีการเชิญธงคณะ พร้อมพานไหว้ครูในพิธี และมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตดีเด่นด้านต่างๆ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 […]

หล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา

มูลนิธิพุทธเกษตร ร่วมกับ กองกีฬาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและชาวเกษตรศาสตร์ทุกท่าน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมบุญร่วมกุศล หล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารพุทธเกษตร มก. กำหนดการดังนี้ 15 กรกฎาคม 67 -พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ -คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและประชาชนทั่วไปร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา 16-17 กรกฎาคม 67 -บุคลากร มก. […]

ตักบาตร ถวายเพลคณะพระนวกะ และพระพี่เลี้ยง โครงการอุปสมบทหมู่

ตักบาตร ถวายเพล คณะพระนวกะ และพระพี่เลี้ยงจำนวน 12 รูป ในโครงการอุปสมบทหมู่ คณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์ โดยบุคลากร กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มก. เข้าร่วมตักบาตร เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คอนเสิร์ต 70 ปี บนเส้นทางดนตรี ครูรวงทอง ทองลั่นธม

คอนเสิร์ต 70 ปี บนเส้นทางดนตรี ครูรวงทอง ทองลั่นธม (ศิลปินแห่งชาติ)”เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 พฤษภาคม 2567 ณ โรงละครประเสริฐ ณ นคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก.จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะลูกศิษย์และมิตรรักแฟนเพลงครูรวงทอง ทองลั่นธมสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ บัญชี กองทุนพัฒนาดนตรี เลขที่บัญชี 069-2-43030-9 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

โครงการอุปสมบทหมู่ คณะสังคมศาสตร์ วัดบวรนิเวศราชวิหาร

โครงการอุปสมบทหมู่ คณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้เกียรติเป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาในโครงการอุปสมบทหมู่ คณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์ โดย ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567จัดโดยคณะสังมศาสตร์ มก. ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เทศน์มหาชาติ ทำบุญฉลองสังคีตศาสาครบปีที่ 20

เทศน์มหาชาติทำบุญฉลองอาคารดนตรีไทยครบ 20 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน “เทศน์มหาชาติทำบุญฉลองอาคารดนตรีไทยครบ 20 ปี” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 10 อย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมฟังบทสวดคาถาพันโดยพระมหากรวิก อหิงสโก และเทศน์มหาชาติประยุกต์ 2 ธรรมมาสน์ นำโดยพระครูพิมลธรรมภาณ ทั้ง 13 กัณฑ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ณ อาคารชมรมดนตรีไทย “สังคีตศาลา” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เวลา […]

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรีประจำปี 2567

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรีประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรีปรำจำปี2567 ภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานสรงน้ำพระเป็นสิริมงคล แห่นางสงกรานต์ไปตามคณะ สำนัก สถาบันภายในมหาวิทยาลัย โดยนางสงกรานต์ปีนี้ “นางมโหธรเทวี” สิ้นสุดเส้นทางบริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมให้พร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Open Home เด็ก ศิลป์ ผ้า

Open Home : เด็ก ศิลป์ ผ้า ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร จัดงาน Open Home เด็ก ศิลป์ ผ้า การแสดงนิทรรศการผลงานนิสิตสายวิชาต่างๆ ภายในงานพบกิจกรรม Workshop มากมาย อาทิ ออกแบบสื่อการเรียนการสอน ปั้นแป้งโดว์ ระบายสีอะคริลิกเครื่องปั้นดินเผาและทดลองปั้นดินเผาด้วยเครื่องปั้น สาธิตการออกแบบลวดลายบนผ้า ร้านค้านิสิตจากผลงงานในรายวิชา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 8.30น.-19.00น. […]

สามศรอสุรินทร์อินทรชิต

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาในพิธีเปิดการแสดงโขนประจำปี ตอน สามศรอสุรินทร์อินทรชิต พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมงานและนักแสดง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ โรงละคร ประเสิรฐ ณ นคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จัดโดย ชมรมดนตรีไทยและชมรมโขนละคอน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และโขนละคร ครั้งที่ 60

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ โขนและละคร ครั้งที่ 60 ในวาระครบรอบ 66 ปี ชมรมดนตรีไทย วันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ อาคารสังคีตศาลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย ชมรมดนตรีไทยและชมรมโขนละคอน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน IG: ku_sankeetsala YT: KU SangkeetSALA Official ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม