กิจกรรมดีดีเพื่อส่งเสริมสุขภาพและที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่าย

แอโรบิคเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
เวลาให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 17.00 น. – 18.00 น.

ณ สวนสุขภาพ 60 ปี มก.
ตรงข้าม สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

โยคะเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ
เวลาให้บริการ
ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี
ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารเสรีไตรรัตน์ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
(ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเสื่อโยคะมาด้วยตนเอง)

สืบสานตำนานมวยไทย

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย
เวลาให้บริการ
ทุกวันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 17.00 – 19.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารเสรีไตรรัตน์ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

อังคาร-พฤหัส นัดเตะ

โครงการอังคาร-พฤหัส นัดเตะ 
เวลาให้บริการ
ทุกวันอังคาร และพฤหัส
ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น.
ณ สนามฟุตบอลเล็ก
ข้างสนามรักบี้ฟุตบอล