KU SPORTS KIDs CAMP 3

โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน

KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 1
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 2
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 4 มีนาคม 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 3
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 11 มีนาคม 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 4
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 18 มีนาคม 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 5
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 25 มีนาคม 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 6
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 1 เมษายน 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 7
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 8 เมษายน 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 8
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 22 เมษายน 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 9
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 29 เมษายน 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 10
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 11
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 12
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 13
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 14
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 10 มิถุนายน 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 15
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 17 มิถุนายน 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 16
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 24 มิถุนายน 2566
KU SPORTS KIDS CAMP III ครั้งที่ 17
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2566