KU Sports Kids Camp ss.3 ครั้งที่ 14

“KU Sports Kids Camp 3” ครั้งที่ 14
โครงการส่งเสริมทักษะฟุตบอลเยาวชน ส่งเสริมให้น้องๆได้รับทักษะทางด้านกีฬา ทุกเย็นวันเสาร์ 16.00น.-18.00น. ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม จัดขึ้นภายในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สนามรักบี้ฟุตบอล เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม