ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 134

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ประกาศ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทั่วไปวันพฤหัสบดีที่ 29  กุมภาพันธ์ ...

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 580

Read More

เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรากองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้...

Read More

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2...

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 2 ตำแหน่ง...

Read More

ประกาศ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ประกาศ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...

Read More

เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1....

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ในวันอังคารที่ 4...

Read More