เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
สังกัดงานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 8 – 22 มกราคม 2567
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล งานบริหารและธุรการ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 02-942-8772-3 ต่อ 106 
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *