การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 43 ประจำปี พ.ศ.2551
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 44 ประจำปี พ.ศ.2551
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร. มก. ประจำปี 2556
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี บุคลากร มก. ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 51 ประจำปี 2560
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 52 ประจำปี 2561
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 53 ประจำปี 2562
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 54 ประจำปี 2563
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 55 ประจำปี 2565

รอบตัดเชือก
การแข่งขันวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
วิทยาเขตกำแพงแสน
(1)9-8(1)
กองพัฒนานิสิต
วิทยาเขตศรีราชา
(0)7-6(0)
สำนักงานมหาวิทยาลัย
การแข่งขันวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
วิทยาเขตกำแพงแสน
3 – 0 
วิทยาเขตศรีราชา
สำนักงานมหาวิทยาลัย
1 – 4
กองพัฒนานิสิต
การแข่งขันวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0 – 2
วิทยาเขตศรีราชา
กองพัฒนานิสิต
6 – 0
โรงเรียนสาธิตฯ โครงการพหุภาษา
การแข่งขันวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
วิทยาเขตกำแพงแสน
4-0
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
2-4
สำนักงานมหาวิทยาลัย
การแข่งขันวันที่ 18 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
กองพัฒนานิสิต
3 – 2
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตกำแพงแสน
5 – 1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การแข่งขันวันที่ 19 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
 คณะประมง
0 – 7
คณะสังคมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 – 2
คณะมนุษยศาสตร์
การแข่งขันวันที่ 20 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
คณะวิทยาศาสตร์
1 – 0
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
รร.สาธิตฯ พหุภาษา
5 – 6
(1-1)
รร.สาธิตฯ แห่ง มก.
การแข่งขันวันที่ 21 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 – 3
รร.สาธิตฯ แห่ง มก.
คณะมนุษยศาสตร์
1 – 9
กองพัฒนานิสิต
การแข่งขันวันที่ 24 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
วิทยาเขตศรีราชา
3 – 1 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
3 – 1 
โรงเรียนสาธิตฯโครงการพหุภาษา
การแข่งขันวันที่ 25 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
9 – 1
คณะประมง
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
5 – 6(1-1)
คณะมนุษยศาสตร์
การแข่งขันวันที่ 26 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
คณะวิทยาศาสตร์
0-2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โรงเรียนสาธิตฯ โครงการพหุภาษา
0-4
สำนักงานมหาวิทยาลัย
การแข่งขันวันที่ 27 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
วิทยาเขตกำแพงแสน
8 – 0
คณะสังคมศาสตร์
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
1 – 2
กองพัฒนานิสิต
การแข่งขันวันที่ 28 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
คณะวิทยาศาสตร์
0 – 5
วิทยาเขตศรีราชา
คณะประมง
2 – 6
สำนักงานมหาวิทยาลัย
การแข่งขันวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 – 0 
คณะสังคมศาสตร์
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
0 – 4 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การแข่งขันวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
คณะวิทยาศาสตร์
1 – 5 
คณะมนุษยศาสตร์
คณะประมง
0 – 13 
วิทยาเขตกำแพงแสน
การแข่งขันวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
คณะสังคมศาสตร์
0-4 
โรงเรียนสาธิตฯ โครงการพหุภาษา
กองพัฒนานิสิต
4-0 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
การแข่งขันวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
วิทยาเขตศรีราชา
6 – 0
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
วิทยาเขตกำแพงแสน
2 – 1 
สำนักงานมหาวิทยาลัย
การแข่งขันวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตฯ โครงการพหุภาษา
4 – 0
คณะประมง
กองพัฒนานิสิต
5 – 1 
คณะวิทยาศาสตร์
การแข่งขันวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
คณะมนุษยศาสตร์
0 – 6
วิทยาเขตศรีราชา
สำนักงานมหาวิทยาลัย
5 – 1
คณะสังคมศาสตร์