ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 56 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สายการแข่งขันและตารางการแข่งขัน
รอบตัดเชือก
การแข่งขันวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
วิทยาเขตศรีราชา
(0)7-6(0)
สำนักงานมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตกำแพงแสน
(1)9-8(1)
กองพัฒนานิสิต
การแข่งขันวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
วิทยาเขตกำแพงแสน
3-0
วิทยาเขตศรีราชา
สำนักงานมหาวิทยาลัย
1-4
กองพัฒนานิสิต
การแข่งขันวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0-2
วิทยาเขตศรีราชา
กองพัฒนานิสิต
6-0
โรงเรียนสาธิตฯ โครงการพหุภาษา
การแข่งขันวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
วิทยาเขตกำแพงแสน
4-0
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
2-4
สำนักงานมหาวิทยาลัย
รอบแบ่งกลุ่ม
การแข่งขันวันที่ 18 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
กองพัฒนานิสิต
3 – 2
วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาเขตกำแพงแสน
5 – 1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การแข่งขันวันที่ 19 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
 คณะประมง
0-7
คณะสังคมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1-2
คณะมนุษยศาสตร์
การแข่งขันวันที่ 20 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
 คณะวิทยาศาสตร์
1-0
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โรงเรียนสาธิตฯ โครงการพหุภาษา
5-6
(1-1)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การแข่งขันวันที่ 21 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
4-3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
1-9
กองพัฒนานิสิต
การแข่งขันวันที่ 24 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
วิทยาเขตศรีราชา
3-1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
3-1
โรงเรียนสาธิตฯโครงการพหุภาษา
การแข่งขันวันที่ 25 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9-1
คณะประมง
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
5-6
(1-1)
คณะมนุษยศาสตร์
การแข่งขันวันที่ 26 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
 คณะวิทยาศาสตร์
0-2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โรงเรียนสาธิตฯ โครงการพหุภาษา
0-4
สำนักงานมหาวิทยาลัย 
การแข่งขันวันที่ 27 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
วิทยาเขตกำแพงแสน
8-0
คณะสังคมศาสตร์
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
1-2
กองพัฒนานิสิต
การแข่งขันวันที่ 28 เมษายน 2566
ภาพการแข่งขัน
คณะวิทยาศาสตร์
0-5
วิทยาเขตศรีราชา
คณะประมง
2-6
สำนักงานมหาวิทยาลัย
การแข่งขันวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2-0
คณะสังคมศาสตร์
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
0-4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การแข่งขันวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
คณะวิทยาศาสตร์
1-5
คณะมนุษยศาสตร์
คณะประมง
0-13
วิทยาเขตกำแพงแสน
การแข่งขันวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
 คณะสังคมศาสตร์
0-4
โรงเรียนสาธิตฯ โครงการพหุภาษา
กองพัฒนานิสิต
4-0
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
การแข่งขันวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
วิทยาเขตศรีราชา
6-0
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
วิทยาเขตกำแพงแสน
2-1
สำนักงานมหาวิทยาลัย
การแข่งขันวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตฯ โครงการพหุภาษา
4 – 0
คณะประมง
กองพัฒนานิสิต
5 – 1
คณะวิทยาศาสตร์
การแข่งขันวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
ภาพการแข่งขัน
คณะมนุษยศาสตร์
0-6
วิทยาเขตศรีราชา
สำนักงานมหาวิทยาลัย
5-1
คณะสังคมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *