🎊วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบปีที่ 1

🎊วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบปีที่ 1

นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรกองกีฬา เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครบรอบปีที่ 1 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ อาคารวิทยบริการ มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *