โครงการสัมมาทิฐิ ครั้งที่ 1 ปี 2566

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมาทิฐิ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ได้กล่าวให้โอวาทและแนวทางปฏิบัติในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร
พร้อมทั้งให้เกียรติมอบของขวัญให้กับบุคลากร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1 กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *