โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเข้าศึกษาดูงาน

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจำนวน 40 คนจากการประชุม APAIE 2023 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก. สนามเทนนิสและสนามแบดมินตัน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ อาคารเสรีไตรรัตน์ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *