วันคล้ายวันสถาปนากองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ครบรอบปีที่ 28 และงานสืบสานประเพณีไทย

ผศ.นท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง คณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันคล้ายวันสถาปนา กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ครบรอบปีที่ 28 และงานวืบสานประเพณีไทย นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ทำบุญ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และกิจกรรมประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของไทยไว้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเสรีไตรรัตน์ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *