กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The Happiness Games


เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

กำหนดการแข่งขัน
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ของนักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์
กำหนดการวันประชุมผู้จัดการทีม
รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 The Happiness Games
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 25 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 26 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 27 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 28 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 29 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 30 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 31 พ.ค. 66
การแข่งขันกีฬาบุคลากร  วันที่่่ 1 มิ.ย. 66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *