รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
สังกัดงานบริหารและธุรการ อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
วุฒิที่ใช้สมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 – 6
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 19 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *