แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา, ประธานชมรมกีฬา

ปีการศึกษา 2566
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ประจำปี 2566
แต่งตั้งประธานชมรมกีฬา ประจำปี 2566


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *