วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 31

กองกีฬา ศิลปะวัฒนธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 31 ณ อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเช้าวันที่ 18 กันยายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *