เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 อัตราเงินเดือน 9,000 บาท สังกัดงานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สังกัดงานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 20 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล งานบริหารและธุรการ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 02-942-8772-3 ต่อ 106
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *