รับมอบรางวัลโครงการรางวัลคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มก.

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลในการประกวด “โครงการรางวัลคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย มก.” โดยนายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะทำงาน เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *