วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารครบรอบปีที่ 55

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารครบรอบปีที่ 55
นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากร กองกีฬาฯ เข้าร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *