‘เวทีดาวรุ่ง ลูกทุ่งนนทรี’ ประจำปีการศึกษา 2566

‘เวทีดาวรุ่ง ลูกทุ่งนนทรี’ ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธาน เปิดงานและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ‘เวทีดาวรุ่ง ลูกทุ่งนนทรี’ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบชิงชนะเลิศ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ นายจักรกฤษณ์ แสงโทโพธิ์ (อั้มบือ) คณะมนุษย์ศาสตร์ พร้อมรับรางวัล Popular Vote อีก1 รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 น้องนภัสสร บุญรอดชู (แพง) คณะสังคมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 น้องคัคเณศร์ ชัยวงศ์ (ศรีบูม) คณะมนุษย์ศาสตร์ 
และรับรางวัลพิเศษ จากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมกับน้องเปี่ยมวรรณ ใจบุญเรือง (จ้าวจ๋า) จากคณะสิ่งแวดล้อม

ส่วนรางวัลกองเชียร์ดีเด่น คณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลร่วมกัน

ภาพบรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *