รับสมัครผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา มก. โดยวิธีพิเศษ

โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย
นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
นักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (ระดับประเทศ ได้อันดับที่ 1 – 3)
รับสมัครทาง online ทาง https://admission.ku.ac.th/
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 4 มกราคม 2567

One thought on “รับสมัครผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา มก. โดยวิธีพิเศษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *