พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชธาน ประจำปี2566

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ชมรม มก.อาวุโส บุคลากร นิสิต และประชาชนเข้าร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.09 น. ณ ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *