นิทรรศการภาพผลงานศิลปะของศิลปินชั้นนำ

นิทรรศการภาพผลงานศิลปะของศิลปินชั้นนำ
ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2566
ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ชั้น2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ขมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://artsforkuhospital.human.ku.ac.th/
เงินรายได้จากการบริจาคทั้งหมดเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *