รับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์เพาเวอร์เข้าศึกษา มก. โดยวิธีพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567
รับสมัคร online ผ่านทาง https://admission.ku.ac.th/ และชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2567
ประเภทศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ที่รับเข้าศึกษา โดยจะสังกัดอยู่ในชมรม ดังต่อไปนี้
1. นาฏศิลป์ไทย
2. นิสิตอีสาน
3. ขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ดนตรีไทย
6. วงดนตรีรวมดาวกระจุย
7. โขนละคอน
8. อคูสติก
9. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ
10. กิจกรรมส่วนกลางมหาวิทยาลัย (ซอฟต์พาวเวอร์)
ประกาศรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/N8zeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *