โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬาภูมิปัญญาไทย ตอน สืบสานตำนานมวยไทย
นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมให้เกียรติกล่าวตอนรับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก การแสดงไหว้ครู รำมวยไทย โดยนายสิทธิชัย ผิวเหลือง ให้ผู้ร่วมกิจกรรมรับชมถึงศิลปะและวัฒนธรรมของกีฬามวยไทย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันพุธและศุกร์ ตลอดเดือนธันวาคม 66 – มกราคม 67 (คลาสอาจมีวันหยุดช่วงวันหยุดยาวและหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *