Christmas Wish Concert

“Christmas Wish Concert”
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น.
ณ ห้องแสดงดนตรี 1003 ชั้น 10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดโดย kasetsartvoice
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *