ประกาศคัดเลือกนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

ประกาศคัดเลือกนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เชิญชวนน้องๆ นิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส มาร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คัดเลือกในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้น 3 อาคารชมรมกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ โทร. หรือ Line ID 0930711193

ประกาศนิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม

ประจำปีการศึกษา 2566 นิสิตที่ได้รับยกเว้นตลอดหลักสูตรนิสิตดีเด่นด้านกีฬา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566ประกาศ ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ประจำปี 2565ประกาศยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนประจำปี 2565 เพิ่มเติม