ประกาศคัดเลือกนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

ประกาศคัดเลือกนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
เชิญชวนน้องๆ นิสิตที่มีความสามารถด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส มาร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คัดเลือกในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้น 3 อาคารชมรมกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ โทร. หรือ Line ID 0930711193

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *