เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 อัตราเงินเดือน 9,000 บาท สังกัดงานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สังกัดงานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ […]

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 – 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ อัตราเงินเดือน 9,000 บาท วุฒิที่ใช้สมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 – 6 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 19 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มีนาคม 2566 ยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยธุรการและสารบัญ(บุคคล) รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

ประกาศ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ม.3 – ม.6 สังกัด งานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท