ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ประกาศ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทั่วไปวันพฤหัสบดีที่ 29  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567  เวลา  10.30 – 11.30 น.  ณ  ห้องประชุม กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม  ชั้น ๒ รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรากองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 อัตราตำแหน่ง พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 อัตราเงินเดือน 9,000 บาท สังกัดงานบริหารสนามกีฬาและกายภาพเปิดรับสมัครตั้งแต่ 8 – 22 มกราคม 2567สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล งานบริหารและธุรการ กองกีฬา […]

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ประกาศ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สอบคัดเลือกวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00-11.20 น. ณ […]

เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 อัตราเงินเดือน 9,000 บาท สังกัดงานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สังกัดงานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ […]

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 – 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ อัตราเงินเดือน 9,000 บาท วุฒิที่ใช้สมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 – 6 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 19 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มีนาคม 2566 ยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยธุรการและสารบัญ(บุคคล) รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดใบสมัคร