ประกาศ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ประกาศ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สอบคัดเลือกวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00-11.20 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *