หล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา

มูลนิธิพุทธเกษตร ร่วมกับ กองกีฬาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและชาวเกษตรศาสตร์ทุกท่าน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมบุญร่วมกุศล
หล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารพุทธเกษตร มก.

กำหนดการดังนี้
15 กรกฎาคม 67
-พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
-คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและประชาชนทั่วไปร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา

16-17 กรกฎาคม 67
-บุคลากร มก. นิสิต และประชาชนทั่วไปร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา

19 กรกฎาคม 67
-แห่เทียนจำนำพรรษารอบมหาวิทยาลัย
-ถวายเทียนจำนำพรรษา
-ถวายผ้าป่าสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ อาคารพุทธเกษตร

หมายเหตุ นำเทียนสีเหลืองหรือขาว มาร่วมสามัคคีหล่อเทียนจำนำพรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *