โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกการทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไวทางการกีฬา(Balance and Agility Training for Sport)”

ขอเชิญนิสิต บุคลากร มก. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การฝึกการทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไวทางการกีฬา
(Balance and Agility Training for Sport)”
บรรยายโดย ผศ.ดร.ภูวนารถ ศรีทน
วันที่ 2 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 กองพัฒนานิสิต อาคารระพีสาคริก
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ 19 – 26 ก.ค. 67 (รับจำนวนจำกัด)

ลงทะเบียนได้ที่ QR code ในรูปภาพ หรือลิงค์ด้านล่าง

👇👇👇👇👇👇👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *