โครงการบริหารชมรมกีฬาอย่างมีระบบ

โครงการบริหารชมรมกีฬาอย่างมีระบบ
ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการบริหารชมรมกีฬาอย่างมีระบบ”
ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้กับชมรมกีฬา เล่นเกมพร้อมมอบของรางวัล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารเสรีไตรรัตน์ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพบรรยากาศโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *