วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งบุคลากร กองกีฬาศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *