การสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core Muscle Strengthening)

อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการ “การเสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core Muscle Strengthening)”  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต วันที่ 20 ธันวาคม 2565
ภาพบรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *