รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

ประกาศ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ม.3 – ม.6 สังกัด งานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท
สมัครได้ที่ หน่วยบุคคล งานบริหาร กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *