ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มอ. ศึกษาดูงาน

อ.ณัฐพงศ์ สุโกมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และนายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการกองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
นำโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่และผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ เข้าร่วมศึกษาดูงานทางด้านการบริหารจัดการศูนย์กีฬา พร้อมบุคลากรจำนวน 22 คน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเสรีไตรรัตน์ มก.
ภาพบรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *