ละครชาตรีเรื่อง “มโนราห์”

เฉลิมฉลอง 8 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแสดงละครชาตรีเรื่อง “มโนราห์” จัดการแสดงโดยชมรมโขนละคอน ชมรมดนตรีไทย ชมรมนาฏศิลป์ไทย ร่วมกับชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ มก. วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ณโรงละครประเสริฐ ณ นคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก.
ภาพบรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *